O knihách: Alchymická svatba C.R.C. je již připravena k tisku, kniha Confessio Fraternitatis je již ve stavu poslední korektury!

 Krátká ukázka z knihy Confessio Fraternitatis:

„Lidé nepřestajně hledají, ale apriorně se svazují s touto kulturou. To je ovšem beznadějná situace. Vy to všechno samozřejmě víte. Vaše noviny a knihy o tom hovoří. Berete to na vědomí. „Bavíte se“ o tom spolu. Všichni souhlasíte  s působivými články a spisy. Ale proč se vás to nedotýká? Proč se ve vás něco nehroutí? Jak to, že necítíte chvění věčnosti v čase? Nejsme na tom jako onen „Kdokoli“ ve stejnojmenném středověkém dramatu?

Smrt, posel Boží, přichází ke Komukoli a říká: „Kdokoli, kampak se chystáš, tak pěkně vyšňořen? Na Boha už jsi zapomněl?“ Opravdu! V průběhu celé naší křesťanské kultury jsme zapomněli na Boha. To podstatné, to jediné, co je nezbytné k opravdové spáse, nám uniká.

Ale tohle není kázání. Rosenkruciáni si kázání moc nepovažují. Tady jde o to, abychom vás vyburcovali a řekli vám: Pozvedněte se z povrchnosti a poznejte skutečnost. Což nechápete, že do naší nemocné civilizace zasahuje Logos? Že se právě děje proměna vesmíru a něco se bude dít? Co vlastně děláte? Pracujete od časného rána do pozdního večera, možná kvůli dennímu chlebu. Jste zaměřeni na normální život. Zaopatřujete se na stáří. Namáháte se a plahočíte, ať už doma nebo jinde. Krátíte si čas svými knihami nebo v koncertních síních.

Ale tím se nenaplňuje váš život jako život člověka! Víte vy vůbec, k čemu je člověk povolán? Víte, k čemu je člověk způsobilý?

My jsme z Božího rodu! Jsme stvořeni podle jeho obrazu. Žhne v nás Boží jiskra. To nejsou žádná laciná, sladká slova pro útěchu, jsou to živoucíplameny věčné pravdy. Musíme se osvobodit od svých omezení, od svého otrockého ducha! Musíme dospět k poznání, že jsme králové!“

***

 

 


O nadační práci:

Film o Jakubovi Böhmovi, výstava Božská moudrost, nadační knihovna a nová kniha Oblaka nad svatyní od K. von Eckarthausena

Rosekruciánský nadační fond hodlá v tomto roce 2018 podpořit promítání filmu o Jakubovi Böhmovi v polské produkci Lukáše Chwalka. Titulky jsou již hotovy a jednáme o termínech s katedrou filozofie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, jež poskytne prostory a zázemí k promítání.

Nadační fond dlouhodobě spolupracuje s amsterdamskou Bibliotheca Philosophica Hermetica a letos nově vzniklou a pro veřejnost slavnostně otevřenou:

Autor bestsellerů Dan Brown byl v Amsterodamu dne 21. října, aby otevřel Velvyslanectví svobodné mysli. Velvyslanectví je nová mezinárodní platforma, která využívá duchovnosti, vědy, umění, kultury, hudby a vyprávění příběhů k propagaci a sdílení volného myšlení.

 

Sídlo Embassy se nachází  v majestátním „domě s hlavami“ ze 17. století v Amsterdamu (kde dlouhá léta působil také Jan Amos Komenský) a spojuje řadu funkcí: centrum znalostí, mezinárodní místo setkání, pracovna, kavárna a místo klidu a studia. Projekt je iniciativou The Worldheart Foundation.

 

 

 

 


Dan Brown otevřel velvyslanectví Svobodné mysli v Amsterdamu


(video na:  https://www.youtube.com/watch?v=YSfNTFoNSs4)

 

S komeniologickým oddělením Filozofického ústavu Akademie věd ČR a Embassy of free mind (Vyslanectví svobodného myšlení) RNF spolupracuje na pořádání putovní výstavy rosekruciánských starých tisků z 16. století – Božská moudrost, božská příroda. Dle aktuálních plánů se výstava zrealizuje v květnu a červnu roku 2019 v Galerii umění a věd při AV v Praze, na Národní 3.

 

 

 


Nadační fond by chtěl zřídit ve všech centrech a pracovištích malou bibliotéku. Začínáme zatím s regálem vybraných titulů.

Pracujeme na vyhotovení soupisu veškeré nadační literatury, která může být zapůjčena alespoň prezenčně v centrech.

Nakladatelství Trigon přislíbilo fondu do knihovny v Praze (Křesomyslova 8, nádvorní trakt) některé tituly.

Nadační fond spolupracuje na vydání knihy od Karla von Eckarthausena: Oblaka nad svatyní a to v koprodukci s nakladatelstvím Malvern.