Kontakt

ROSEKRUCIÁNSKÝ NADAČNÍ FOND

Křesomyslova 599/8

140 00 Praha

IČ: 04638395

Zapsaný u Městského soudu v Praze pod sp. Zn.: N1322

email: info@rcfond.org

č. účtu:  273814181/0300