Rosekruciánský nadační fond

Nadační fond je založen k veřejně prospěšnému a společensky užitečnému účelu, a to

  • k podpoře a šíření tradice křesťansko-hermetické gnose. Základem je křesťanská a hermetická literatura světových dějin jako důkaz universálního učení,
  • k podpoře lidského hledání. Moudrost gnose, hermetismus, alchymie a rosikruciánství nabízejí lidem jinou perspektivu, než jim dává společnost v sociální a kulturní oblasti. Nadační fond chce pozitivně a otevřeně přispívat k lepšímu porozumění větších možností lidského bytí ve spirituálním smyslu,
  • dát k dispozici fórum pro gnosticko-hermetické nazírání ve vztahu k aktuálním a universálním tématům v oblastech společnosti, vědy, umění a náboženství a k podpoře otevřeného dialogu.

Všemu zde uvedenému je třeba rozumět v tom nejširším slova smyslu.